Between Everything and Nothing
Sonja Strange / OK Corral / Copenhagen

14th - 30rd August, 2015

English below
‘Between Everything and Nothing’ – er en udstilling om menneskets søgen efter det meningsgivende. En eksistentiel udstilling. Imellem alt og intet, findes ordet OG. Sonja Strange ønsker med denne udstilling, at placere beskueren i dette mellemrum. At blive præsenteret for ALT er uoverskueligt, at blive præsenteret for INTET er uoverskueligt. Derfor står mennesket midt i mellem disse to ekstremer, og prøver herfra at begribe dets eksistens. Altet og intet billedliggøres i udstillingen, ved at gøre brug af blacklight og hvidt lys. De udstillede objekter refererer til menneskets søgen efter det meningsgivende.

Sonja Strange er uddannet fra det Jyske Kunstakademi, Aarhus (2008) og fra Vsup/Umprum – Academy of Arts, Architecture and Desgin, Prag (2007). Sonja Strange arbejder konceptuelt indenfor science fiction genren med video, fotografi, lyd, tekst og installation. Som billedkunstner interesserer hun sig for at skabe nye fortællinger ud fra allerede eksisterende videnskabelige, filosofiske og historiske påstande.


English version

Between Everything and Nothing

'Between Everything and Nothing' - is an exhibition about the human quest for the meaning of life. An existential exhibition. Between everything and nothing, stands the word AND. Sonja Strange wants with this exhibition to place the viewer in this gap. To be presented with EVERYTHING is overwhelming, to be presented to NOTHING is overwhelming. Therefore mankind stands in between these two extremes, and here from tries to understand its existence.
Everything and nothing is represented in the exhibition, by making use of black light and white light. The exhibited objects all refers to man's search for the meaning of life.

Sonja Strange graduated from the Jutland Art Academy, Aarhus (2008) and from VSUP / UMPRUM – Academy of Arts, Architecture and Desgin , Prague (2007). Sonja Strange works conceptually within the science fiction genre with video, photography, sound, text and installation. As an artist she is interested in creating new stories based on existing scientific, philosophical and historical claims.
 

sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty,