Bond of attention, 2024

Video, 08:48 min. 

Bond of attention er skabt i tæt samarbejde mellem billedkunstner Sonja Strange og Kernestedets STU, der er lokaliseret i nærheden af Næstved. Her tilbydes et 3-årigt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I over et halvt år har Strange fulgt og besøgt de unge på Kernestedet og deres medarbejdere, hestene. Disse medarbejdere er det bærende element i Kernestedets dna, da de går ind og hjælper de unge med at udvikle sig i en positiv retning. 

Gennem Bond of attention åbner Strange et vindue ind i dette særlige bånd der er mellem hesten og mennesket. En åbningssætning i videoværket fortæller om det limbiske system, hvor samarbejdet mellem heste og mennesker, er et fælles udviklet limbisk system. Dette system er et sæt af beslægtede strukturer, der findes i midten af hjernen hos mennesker og andre pattedyr. På grund af disse ligheder inden for det limbiske system tillader arbejdet med heste, fra et terapeutisk synspunkt, hestene at forholde sig til det limbiske system hos mennesker. Da hesten ikke har en stor udviklet analytisk hjerne, kommer hestens observering fra et ikke-dømmende sted, når de læser andres adfærd. De reagerer på, hvad der sker i øjeblikket. Den naturlige hviletilstand inden for hesteracen kombineret med at være ikke-dømmende kan skabe et helbredende rum af ro og tillid. Dette tillader limbisk revision at finde sted - en måde for en person sikkert at skabe nye neurologiske veje for, hvordan man reagerer på bestemte følelsesmæssige mønstre.

Den limbiske lighed og særlige omsorg for det forhold der etableres i relationen menneske-hest, skildres i Stranges videoværk. I de forskellige sekvenser fra hverdagen på Kernestedet vises den meningsfulde og mindeværdige forbindelse. Fra kunstnerens side er der givet de unge på Kernestedet et frirum til at bidrage med optagelser af deres væren på stedet. De viser os deres arbejde med hestene, og det er gennem deres øjne og oplevelser skaber et opmærksomhedsbånd med beskueren. Der er en forbindelse mellem hestene og de unge, som er så fin og sensible, at nervebaner forbindes og nye opstår. En form for dyb forbindelse, som kun kan opstå mellem hest og menneske. 

Kunstneren vil gerne takke de unge fra Kernestedets STU, og leder Lisette Pelsen, for at have været en del af projektet.

 

Stills fra filmen Bond of Attention / Sonja Strange - Foto fra udstillingen / Christian Brems