Sonja Strange

MUSE MATERIA - PERFORMANCE

 

Sonja Strange arbejder med det udefinerbare, det æteriske, det åndelige. Gennem rituelle handlinger vækker hun stedets ånd eller den iboende ånd til live, som derefter udmøntes i en fysisk handling, hvor ånd bliver til materie. 

Til hendes performance ‘Muse Materia’ på Marienlyst Slot i forbindelse med åbningen af ‘I DO ART, ERGO I AM’ vil Strange vække stedets ånd, genius loci, til live. Under performancen vil et nyt værk blive skabt, som derefter vil blive udstillet på slottet.   

 

Sonja Strange works with the indefinable, the ethereal, the spiritual. Through ritual acts, she awakens the spirit of the place or the inherent spirit, which she then translates into a physical action in which spirit becomes matter.

Her performance, ‘Muse Materia’ at Marienlyst Slot, will take form at the opening of ‘I DO ART, ERGO I AM’. Strange will at the performance awaken the spirit of the place, the genius loci. During the performance, a new work will be created, which will then be exhibited at the castle.

 

 


 

sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, Sonja Strange sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, Sonja Strange sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty, sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty,

'Loving me softly with her words'

‘Loving me softly with her words’
Body print made with menstrual blood, on babypink satin
145x200 cm

sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty,

‘Loving me softly with her words’
Body print made with menstrual blood, on babypink satin
145x200 cm

sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty,

‘Loving me softly with her words’
Body print made with menstrual blood, on babypink satin
145x200 cm

'Skød' (Vulva I)

Menstrual blood on paper

59,4 x 84,1 cm (A1)

2019

'Muse'

sonja strange, artist, billedkunstner, ny dansk kunst, københavn, maleri, tegning, painting, performance, beauty,

Titel: ‘Forglemmigej en sølv våd morgenstund med tang i mund’
akvarel på papir, 70x100 cm.

Titel: ‘Tordenskræppe i lyslue’, akvarel på papir, 70x100 cm.

Titel: ‘Hun bar gyvel på hendes nøgne skuldre’, akvarel på papir,
60x80 cm.

Titel: ‘Liden klokke græder blod i nat’, akvarel på papir, 60x80
cm.